Hansı müddətin intervalında mühərrikinin yağının dəyişdirilməlidir?

22 iyun 2018
Hansı  müddətin intervalında mühərrikinin yağının dəyişdirilməlidir?


Demək lazımdır ki, avtomobil mühərrikinin yağının dəyişdirilməsi müddətini yürüş məsafəsinə əsasən təyin etmək qeyri-optimal olardı. Eyni yürüş məsafəsi olduğu halda mühərrikin yağının vəziyyəti şəhər şəraiti və avtotras üçün mühərrikin iş saatı fərqli olduğuna görə fərqlənir. Bu təxmini 4 dəfə fərq yaradır ki, mühərrik yağının deqradasiyasında da fərq yaradır. Məsələn 15.000 km yürüş məsafəsi üçün tıxaclarda mühərrik 700 saat , şösselərdə isə 200 saatdan da az olur.

Hərəkət rejimini nəzərə almaq şərti ilə mühərrik yağının dəyişdirilməsi 15.000 km daxilində, mühərrikin iş saatına görə isə 200-700 saat intervalında olmalıdır. BMW reqlament yürüşünə əsasən demək olar ki, mühərrikin maksimal gücdə daimi iş rejimi istisna olmaqla yağın dəyişdirilməsi üçün optimal zaman, məhz mühərrikin iş saatına görə 200-400 saat intervalı müəyyən olunmuşdur.

Hansı  müddətin intervalında mühərrikinin yağının dəyişdirilməlidir?
Rəylər:
OXŞAR OLANLAR:

Copyright © 2016-2017 | Turboplus.az
Created by:Netqraf Group