Malın üzərindəki ştrix kodlara görə yoxlama qaydasi

01 iyun 2018
Malın üzərindəki ştrix kodlara görə yoxlama qaydasi


Ştrixli kodlardan istifadə etmək üçün İstifadəçi ştrixkodların rəqəmli əhəmiyyətini əldə etməlidi.

İlk addım kimi hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların GS1 Milli təşkilatında İstifadəçinin Prefiksinin alınmasıdır.

Belə prefikslər hazırda dünyanın bir milyondan artıq şirkətlərin identifikasiyasında istifadə edilir və təchizat silsiləsi üçün əmtəələrin unikal identifikasiyası üçün əsasdır. Azərbaycanda “QS1 Azərbaycan” Cəmiyyəti GS1 sistemin İstifadəçisinə unikal Qlobal Prefiksini (GCP, ing) və elektron məlumat mübadiləsi üçün Qlobal Yerləşmə Nömrəsini (GLN, ing) qeyd edən Şəhadətnaməni verir.

İstehsalçının Qlobal Prefiksinə əsasən əmtəə məhsuluna EAN-13 ştrixkodun rəqəmsal mənası ayrılır.

Malın üzərindəki ştrix kodlara görə yoxlama qaydasiPrefiksi əldə etdikdən sonra fiziki və ya hüquqi şəxs ştrixli kodların rəqəmsal identifikasiya nömrələrinin bütün məhsullarına, logistik vahidlərinə, fərdi aktivlərin, qayıdan vahidlərə (pallet, çəllək və qutular) vermək hüququna malikdir. Beynəlxalq əmtəə nömrələnməsi sisteminin əsas qaydası – müxtəlif istehlak xüsusiyyətli mallara (sort, növ, çəki, rəng, model, qiyməti və s.) müxtəlif unikal əmtəə nömrələri verilməlidir.

GTIN (Global Trade Item Number, ing.) – Qlobal Əmtəə Nömrəsi – informasiya sistemlərində və elektron kataloqlarda istifadə edilən 14 dərəcəli beynəlxalq əmtəə nömrəsidir. GTIN əmtəə haqqında heç bir məlumat daşımır, o yalnız əmtəənin qlobal unikal identifikasiya nömrəsidir.

EAN-13 əmtəə kodunun formatı aşağıdakı kimidir:
  • 3 rəqəm – GS1 təşkilatı tərəfindən ayrılan təşkilatın milli prefiksi. GS1 Azərbaycan üçün – 476.
  • Prefiks malın istehsalçının hansı milli nömrələmə təşkilatında qeydiyyata alınmasını göstərir;
  • 6 rəqəm – malın istehsalçısının unikal qeydiyyat nömrəsi;
  • 3 rəqəm – milli nömrələmə təşkilatı tərəfindən ayrılan malın unikal identifikasiya nömrəsi;
  • 1 rəqəm – sonuncu, nəzarət rəqəmidir, hansı ki, kodun 12 rəqəmləri xüsusi alqoritm ilə hesablanır.
    [lis/]

    Malın üzərindəki ştrix kodlara görə yoxlama qaydasi


Rəylər:
OXŞAR OLANLAR:

Copyright © 2016-2017 | Turboplus.az
Created by:Netqraf Group