Kondisionerdə xarab olmağa meyilli hissələr hansılardır?

20 may 2018
Kondisionerdə xarab olmağa meyilli hissələr hansılardır?


Korroziya avtomobilin bütün detallarının düşmənidir, kondisionerin metal borucuqları da bu baxımdan istisna deyil.
Həmçinin kondisionerin radiatoru, yaxud ustaların dili ilə desək, kondensor da kondisionerin zəif yeridir. Əgər kondensorda mexaniki zədə ilə əlaqədar olmayan sızma baş verərsə, onu təmir etməyə dəyməz, çünki tezliklə sızma başqa bir yerdə də baş verəcək. Əlbəttə ki, sistemin digər bir zəif yeri rezin kipləyicilərdir, zaman keçdikcə onlar çatlayır və germetikliyini itirir.

Kondisionerdə xarab olmağa meyilli hissələr hansılardır?
Rəylər:
OXŞAR OLANLAR:

Copyright © 2016-2017 | Turboplus.az
Created by:Netqraf Group