Keyfiyyətli motor yağı istifadə prosesində rəngini dəyişirmi?

20 may 2018
Keyfiyyətli motor yağı istifadə prosesində rəngini dəyişirmi?


Yalnız aşağı keyfiyyətli motor yağı istifadə prosesində qara rəng alır. Bu fikir doğrudurmu?

Əslində hər şey əksinədir. Əgər yağ qara rəng almırsa, bu, onun işləməməsinin əlamətidir. Yağların çoxunda mühərriki qoruyan xüsusi aşqarlar olur, onlar, mühərriki çöküntülərdən və közlərdən müdafiə edir. Bu zaman onlar suspenziya şəklində yağda qalır. Mühərrikin daha yaxşı işləməsi üçün çirklənmələrin yağda parçalanmış xırda hissəciklər formasında qalması zəruridir. Mühərrik növbəti dəfə yağlanarkən onlar mühərrikdən xaric olur, əks halda onlar mühərrikin daxilində müxtəlif detalların səthində qalaraq problemlər yarada bilər.

Keyfiyyətli motor yağı istifadə prosesində rəngini dəyişirmi?
Rəylər:
OXŞAR OLANLAR:

Copyright © 2016-2017 | Turboplus.az
Created by:Netqraf Group