Diferansiel səs problemləri və əlamətləri nələrdir?

11 aprel 2018
Diferensialdal meydana gələn problemlər ən əhəmiyyətlisi ciddi hiss olunan bir şəkildə səs etməsidir. Diferensialdən gələn səslər, hər hansı bir problemin başlanğıcının əlamətidir. Bu səslər fərqli şəkillərdə eşidilə bilər. bunlar:

Diferansiel səs problemləri və əlamətləri nələrdir?


Diferensialda meydana gələn uğultu səsi

Əsas dişli ilə mahruti dişli arasındakı boşluk nizamı xarabdır ya da səhv nizamlanmışdır. Dişlerin aşınmasına və qırılmasına səbəb olur. Bu səbəblə nəzarət edilib kataloq dəyərlərinə görə doğru nizamlanmalıdır.

Avtomobil arxaya ya da önə hərəkətində ilk anda diferensial vuruntu səsi.

Əsas və mahruti dişliləri arasındakı boşluk çoxdur. Dişlilər aşınmış ola bilər. Bunun üçün boya ilə edilən izlə baxılmalı və boşluk nizamlanmalıdır. Əgər sazlama aparıla bilməz isə o zaman dişlilər (çarxlar) dəyişdirilməlidir.

Diferensialda meydana gələn sürtünmə səsi.

Adətə diferansiel rulmanlarından gəlir (Paçennik).Rulman dəst olaraq alınmalı və dəyişdirilməlidir.


Diferensialdən gələn kəsik kəsik uğultu və qaşıma səsi.

Əsas dişli balans və sazlaması pozulmuş və ya edilməmişdir. Əsas dişli uyğun torkla sıxılmamış ola bilər. Diferensial dişlilərinin qısa müddətdə aşınmasına səbəb olur.


Diferensialda meydana gələn yağ itgiləri.

Diferensialda olan yağ kaulçukları və ya segmanları sıradan çıxmış ola bilər. Normadan çox yağ əlavə edilməsindən ola bilər. Bu vəziyyətdə kaulçuk sarğıların və segmanların dəyişdirilməsi lazımdır. Yağ səviyyəsi çoxdursa sarğıların sıradan çıxmamaması üçün yenidən nəzarət edilməlidir. Bəzi avtomobillərdə istifadə edilən yalnış yağda eyni problemi göstərə bilər. Bunun üçün diferensial kataloqda göstərilən xüsusiyyətdə dişli yağı istifadə edilməlidir.


Diferensialda döngələrdə meydana gələn səslər.

Avtomobilin döngələrdə hərəkəti zamanı diferansieldə fərqli dönən pinyon çarxlarda çat sürtünmə və qırılma ola bilər.Bu çarxlar dəyişdirilməlidir.Əks halda ciddi sürüş təhlükəsi yaranmasına səbəb ola bilir.
Rəylər:
OXŞAR OLANLAR:

Copyright © 2016-2017 | Turboplus.az
Created by:Netqraf Group